Breng de medewerkersbeleving & het welzijn binnen uw bedrijf in kaart!

Wil je graag weten wat er leeft op de werkvloer?

Wil je werknemers de kans geven om in alle vertrouwen hun mening te geven over hun werk?

Wil je personeelsverloop en verzuim terugdringen?

Betaalbaar


3 modules voor de prijs van 1 !
De prijs start al vanaf 1500€ en wordt berekend adh van het aantal werknemers.
U ontvangt meteen na ontvangst van betaling uw logingegevens voor JobPi.

Gebruiksvriendelijk


Geen papieren invulformulieren, alles online!
Slechts 1 login voor alle werknemers!
Eén extra login voor de beheerder van het dashboard
Overzichtelijke gebruikersinterface

Full responsive lay-out

JobPi is beschikbaar op desktop, notebook, tablet, smartphone,... en ondersteunt de meest voorkomende browsers.
U raadpleegt uw dashboard waar en wanneer u wil en uw werknemers vullen de vragenlijst in op plaats en tijdstip naar keuze.

24u / 7d support

Contacteer ons via mail, wij antwoorden binnen de 24u.

Bereik ons via de sociale media onderaan de pagina.

Stuur uw boodschap via het formulier op onze contactpagina.

Beschikbaar in 4 talen


Zowel de website, onze support, de vragenlijst en het dashboard zijn beschikbaar in 4 talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits).

Een voordeel voor bedrijven met een multinationaal personeelsbestand.

Blijf verbeteren

Het onderzoek maakt gebruik van 'belang' in de vragenlijst. Het dashboard toont de correlatie tussen de verschillende aspecten.
Hierdoor is het mogelijk om prioriteiten en verbeteracties op te stellen.
Bij een volgende JobPi vragenronde kan u vergelijken met de resultaten van de vorige test.

Wij geloven dat werkgeluk hoog op de agenda van iedere organisatie moet staan.

Loopbaantevredenheid zorgt voor meer betrokkenheid en loyaliteit bij uw medewerkers. Gemotiveerde werknemers leveren beter en sneller goed werk af. Sturen op werkgeluk is dus een belangrijke strategische keuze.

Elke euro die geïnvesteerd wordt in werknemersgeluk betaalt zich maar liefst 5 keer terug! (cfr. "Rath & Harter", "Well being", 2010)

Tevredenheid

Medewerkerstevredenheid mbt de 5 arbeidsdomeinen, beter bekend als de 5 A’s:

Arbeidsinhoud
De aard van de taak, de complexiteit en de variatie van de taken, de emotionele eisen (relatie met het publiek, contact met leed,...), de mentale belasting, belemmeringen, de fysieke belasting, de duidelijkheid van de taken,...

Arbeidsorganisatie
De strategie van de onderneming, de organisatiestructuur, de manier waarop de taken zijn verdeeld, de werkprocedures, de managementstijl, het algemeen beleid dat in de onderneming wordt gevoerd,...

Arbeidsvoorwaarden
De aard van de overeenkomst, werkzekerheid, de arbeidstijdregelingen, de opleidingsmogelijkheden, loopbaanbeheer, evaluatieprocedures, loon en erkenning,...

Arbeidsomstandigheden
De werkdruk, de fysieke omgeving waarin het werk wordt uitgevoerd, de inrichting van de werkplaatsen, de arbeidsuitrusting, lawaai, verlichting, veiligheid, gezondheid,...

Arbeidsrelaties
De sfeer, de relaties tussen werknemers en met de directe verantwoordelijke, de hiërarchische lijn, contactmogelijkheden, de communicatie, de kwaliteit van de relaties...

Welzijn

Beleving van de werkdruk en werkstress obv het 'Demand-Control' model van Karasek. Het model biedt concrete aanknopingspunten voor interventies.
Deze theorie combineert Job Demands (taakeisen: werkdruk, emotionele belasting) met Job Control (regelmogelijkheden: taakvariatie, autonomie) om de werkomgeving samen te vatten in vier jobtypes (ontspannen werk, uitdagend werk, eenvoudig werk & stressvol werk).


Psychosociale risico's (PSR’s) op het werk omvatten professionele risico's die zowel schade berokkenen aan de mentale als de lichamelijke gezondheid van de werknemers en die een impact hebben op de goede werking en de prestaties van de ondernemingen, evenals op de veiligheid.
Stress, pesterijen, burn-out, conflicten, zelfmoord, alcohol- en drugsmisbruik zijn de meest bekende uitingen van psychosociale risico's. De nefaste gevolgen kunnen een impact hebben op het individu maar ook op het collectieve niveau, bijvoorbeeld in de vorm van een verslechterde arbeidssfeer, conflicten,...
Psychosociaal welzijn op de werkvloer verdient dus alle aandacht, want wie gelukkig is op het werk, is productiever!

Werkhouding & betrokkenheid

Medewerkers die toegewijd zijn hebben een hart voor hun werk. Medewerkers die betrokken zijn hebben een hart voor hun organisatie. Het verschil zit in de liefde voor datgene ze graag hebben.


Bevlogen EN betrokken medewerkers? Een gouden combinatie! Ze denken met de organisatie mee en werken met veel plezier aan een gezamenlijk doel. Ze halen er voldoening uit om zowel hun werk als de organisatie tot een succes te maken!


Werknemers met vertrekintentie verzuimen meer. Werkgevers die het verzuim willen verlagen, zijn dus gebaat bij betrokken medewerkers!


De werkwaarden staan in directe relatie tot werktevredenheid en de mate van motivatie voor het uitoefenen van de functie. Hoe beter de waarden van de werknemers aansluiten bij die van de werkomgeving, hoe groter het werkplezier!

Interactieve vragenlijst

Volledig anoniem

8 startvragen categorieën werknemers

Uitgebreide vragenlijst per thema

Duidelijk en verstaanbaar

Full responsive en interactief

Plaats en tijdsonafhankelijk

JobPi image
JobPi image

Dynamisch Dashboard

Overzichtelijk tabblad per module

Real Time data

8 filters ifv categorie werknemers

Interactieve grafieken en tabellen

Standaarddeviatie resultaten

Correlatie & rapporten

Overzichtelijke rapporten in PDF

On-demand adhv gekozen filters

Duidelijke resultaten met afbeeldingen

Berekening correlatie dmv JobPi Dashboard algoritme

Verband welzijnsindex tov scores

JobPi image