JobPi JobPi JobPi JobPi JobPi JobPi JobPi JobPi JobPi JobPi JobPi JobPi JobPi JobPi JobPi JobPi JobPi JobPi JobPi JobPi JobPi JobPi JobPi JobPi JobPi JobPi JobPi JobPi JobPi JobPi
Gelukkige medewerkers maken het verschil!

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), welzijnsonderzoek, personeelspeiling, tevredenheidsonderzoek werknemers, werknemersenquête, tevredenheidsenquête, personeelstevredenheidsmeting, betrokkenheidsonderzoek,...
Veel benamingen voor 1 belangrijke vraag:

Hoe de tevredenheid en beleving van uw personeel in kaart brengen?

Optimaliseer productiviteit EN omzet !

Het onderzoek resulteert in bruikbare onderzoeksresultaten om uw personeelstevredenheid te vergroten.
Een onderneming presteert beter met gelukkige werknemers!

Interactieve vragenlijst

JobPi is opgesteld in klare taal voor zowel werkgever als werknemer, de vragenlijst is duidelijk en gestructureerd geformuleerd.
De werknemers vullen de vragenlijst volledig anoniem in, er worden geen persoonlijke gegevens gevraagd. Dit kan ook mobiel op plaats en tijdstip naar keuze.

Dynamisch Dashboard

JobPi bevat heel wat functionaliteiten die het eenvoudiger maken om snel gegevens te visualiseren en analyseren.
Maar liefst 8 filters laten u toe de gewenste werknemersgroep te bepalen.
Het JobPi Dashboard algoritme berekent de correlatie tussen de welzijnsindex en de scores op de vragen.

JobPi onderzoekt 3 dimensies voor de prijs van 1

Werknemerstevredenheid

Medewerkerstevredenheid mbt 5 A’s
- Arbeidsinhoud
- Arbeidsorganisatie
- Arbeidsvoorwaarden
- Arbeidsomstandigheden
- Arbeidsrelaties

Risicoanalyse: hiaten, verbeterpunten, sterke punten en uitmuntende factoren

Welzijn


- Beleving van de werkdruk en werkstress obv het 'Demand-Control' model van Karasek

- Psychosociale risico’s

Werkhouding & betrokkenheid

- Toewijding voor de job

- Betrokkenheid of engagement

- Vertrekintentie

- Werkwaarden